Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/gradovi/public_html/wp-content/plugins/wp-edit/main.php on line 2846
Zadnji poziv za reprogram poreznog duga | Grad-Brod.info - nezavisni portal grada Slavonskog Broda
Zadnji poziv za reprogram poreznog duga

Zadnji poziv za reprogram poreznog duga

Zakon o naplati poreznog duga fizičkih osoba na snagu je stupio 9. svibnja 2013. godine, a Ministarstvo financija, Porezna uprava uputila je zadnji poziv svim fizičkim osobama koje su registriranu djelatnost prestale obavljati do dana stupanja Zakona na snagu i fizičke osobe u djelatnostima poljoprivrede i ribarstva da na vrijeme podnesu zahtjev jer to mogu učiniti samo 90 dana od dana stupanja Zakona na snagu, odnosno do 7. kolovoza 2013. godine do 24 sata na pošti preporučeno.

Naknadno zaprimljeni zahtjevi neće se uvažavati!

Zahtjev za plaćanje poreznog duga fizičke osobe mogu podnijeti ispostavi Porezne uprave nadležnoj prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu.

Fizičkim osobama koje podnesu zahtjev bit će omogućeno reprogramiranje naplate glavnice duga uz kamatnu stopu u visini od 4,5 %. Plaćanje je omogućeno u mjesečnim obrocima na rok otplate koji ovisno o visini poreznog duga može biti najmanje do 36 mjeseci te najviše do 60 mjeseci, uz istodobni otpis duga s osnove kamata. Ako obveznicima više odgovara, može se omogućiti otpis duga s osnove kamata uz plaćanje glavnice jednokratnom uplatom, poručuju iz Porezne uprave.


Print pagePDF pageEmail page

Komentari

komentari

Leave a Reply