Vlada predstavila svoj Facebook Lookback

Zagazivši u treću godinu mandata, Vlada Republike Hrvatske odlučila je predstaviti javnosti svoj atraktivni Facebook Lookback prepun iznimnih uspjeha koje su ostvarili, kako u našoj zemlji, tako i na Facebooku.


Print pagePDF pageEmail page

Komentari

komentari