Politički i ekonomski stavovi građana Hrvatske

Politički i ekonomski stavovi građana Hrvatske

Prema istraživanju političkih stavova agencije Ipsos Puls – Crobarometar – već dugi period pokazuje da je optimizam građana Hrvatske na vrlo niskoj razini.

Istraživanje u ožujku je pokazalo da samo 8 posto građana smatra da se stvari u zemlji kreću u dobrom smjeru, dok 84 posto smatra da se stvari u zemlji kreću u pogrešnom smjeru. No, kod procjene trenutne ekonomske situacije, građani su još pesimističniji. Dobiveni rezultati pokazuju da nema niti 3 posto hrvatskih građana koji trenutnu ekonomsku situaciju u zemlji ocjenjuju dobrom, dok ih čak 96 posto smatra da je ekonomska situacija loša. Samo oko 1 posto ispitanika, nije znalo odgovoriti na ovo pitanje.

Usporedba različitih skupina građana pokazuje da nešto pesimističniji stav imaju žene, građani starosti između 46 i 59 godina, te građani iz urbanih sredina. Razlike ne postoje obzirom na obrazovanje, regiju i prihode.

Istraživanje je provedeno u ožujku, na nacionalno reprezentativnom uzorku od 1000 hrvatskih građana.


Print pagePDF pageEmail page

Komentari

komentari

Leave a Reply