Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/gradovi/public_html/wp-content/plugins/wp-edit/main.php on line 2846
Ovo su zemlje u kojima je super odrastati! | Grad-Brod.info - nezavisni portal grada Slavonskog Broda
Ovo su zemlje u kojima je super odrastati!

Ovo su zemlje u kojima je super odrastati!

Nizozemska je najbolja za odrastanje djece, slijede nordijske zemlje. Na začelju su Rumunjska, Letonija i Litva te – SAD. Susjedna Slovenija zauzima pristojno 12. mjesto. Card 11, istraživanje lige 29 zemalja OECD-a, jučer je objavio Unicef. Obuhvatilo je pet dimenzija dječjeg života: materijalno blagostanje, zdravlje i sigurnost, obrazovanje, ponašanje i rizike te stanovanje i okoliš, koji se provjeravaju u posljednjem desetljeću.

Pokazalo se da viši BDP ne jamči i veću dobrobit djece, primjerice Slovenija je bolje pozicionirana od Kanade, Češka od Austrije, a Portugal svojoj djeci nudi bolje uvjete nego SAD. Unatoč nekim zastojima, priča o dječjoj dobrobiti u industrijaliziranom svijetu u 2000-ima bilježi napredak. Svaka od promatranih zemalja za koju su podaci bili dostupni,  smanjuje smrtnost dojenčadi i obiteljsko siromaštvo, a stopa daljnjeg obrazovanja se povećala. Međutim, većina je podataka iz razdoblja 2009.-2010.,  pa se napominje da tri godine ekonomske krize ne slute na dobro kad je riječ o sadašnjosti ili bliskoj budućnosti. Vjeruje se, ipak, da se prosječne razine školskog uspjeha,  te postojanje rizičnih ponašanja među djecom, ne mijenjaju znatno u tom razdoblju. Primjerice, kad je riječ o pušenju kod djece u dobi od 11, 13 i 15 godina u 29 zemalja, samo 8% ih kaže da cigarete puši bar jednom tjedno, 15% ih je bilo pijano najmanje dvaput u svom životu, a oko dvije trećine nije sudjelovalo u vršnjačkom nasilju, ni kao žrtva, ni kao nasilnik. 99% djevojaka između 15 i 19 godina nije zatrudnjelo.

Usporedimo li to s podacima o hrvatskim tinejdžerima, i te kako bismo se mogli zabrinuti. Europsko istraživanje o pušenju, pijenju alkohola, uporabi droga i rizičnim čimbenicima među učenicima – ESPAD, provedeno 2011. godine u 36 europskih zemalja, pokazalo je da su naša djeca neslavno iznad europskog prosjeka. Po pušenju cigareta zauzimaju treće mjesto. I u ispijanju alkohola iznad su europskog prosjeka. Kad je riječ o kvaliteti obrazovanja, Hrvatska je u većini testiranih kategorija ispod prosjeka ili u prosjeku zemalja OECD-a, kazuju podaci o sudjelovanju djece u testiranju PISA.

Siromašni se ne vide. 

No, dodaje, prosječni podaci skrivaju ranjive skupine, redovito ispod prosjeka u gotovo svim kategorijama. Kod nas su to romska djeca, djeca koja žive u siromaštvu, koja odrastaju u institucijama,  te djeca s teškoćama u razvoju. Te su skupine redovito na marginama istraživanja i treba više uložiti u prikupljanje podataka koji će nam pomoći da mjere za djecu dođu do najpotrebitijih.


Print pagePDF pageEmail page

Komentari

komentari

Leave a Reply