NIZAK IQ: Istraživači uspostaviti vezu između rasizma, desničarstva, predrasuda, gluposti i siromaštva

NIZAK IQ: Istraživači uspostaviti vezu između rasizma, desničarstva, predrasuda, gluposti i siromaštva

Posted by
Njihov rad pod imenom “Pametni Umovi i Tamni Stavovi: Smanjena kognitivna sposobnosti predviđa veće predrasude kroz desničarske ideologije i smanjeni među-grupni kontakt” objavljen u Psychological Science naslovljen u medijima kao Niski kvocijent inteligencije i konzervativna uvjerenja su povezana sa predrasudama.
Kako su dokazali da su idioti i konzervativci rasisti? Okupili su dvije velike skupine podataka iz Velike Britanije, podaci jednog istraživanja koje je započeto 1958 (NCDS), a drugo 1970 (BCS), oko 16.000 osoba ukupno, otprilike je bio jednak broj muškaraca i žena. Ispitivane su skupine ljudi kad su imali 11 i 10 godina o njihovoj “inteligenciji”, oni zatim se istraživanje vratilo na te pojedince kada su već imali 33 i 30 godina, te ih anketiralo o njihovim  “socijalno konzervativnim ideologijama i rasizmu”.
Nalazi uzetih iz brojnih istraživačkih projekata snažno ukazuju na to da će predrasude, rasizam i netolerancija više vjerojatno biti prisutne kod osoba s većom kognitivnom krutosti, manje kognitivnom fleksibilnosti i niže integrativne kompleksnosti, i manjim koeficjentom iteligencije IQ.
Unatoč svojim važnim implikacijama za međuljudske odnosa i ponašanja, kognitivne sposobnosti su u velikoj mjeri zanemarene kao objašnjenje predrasuda.
Predložili smo i testirali posredovni model u kojima niže kognitivne sposobnosti predviđaju veće predrasude, učinak posredova kroz desničarske ideologije (socijalni konzervativizam, desničarski autoritarizam) i niže razine kontakta sa ostalim skupinama.
U analizi dvaju velikih anketa, nacionalni reprezentativni uzorak podataka setova (N = 15874) u Velikoj Britaniji, otkrili smo da niža općenita inteligencija IQ u djetinjstvu predviđa veći rasizam kod odrasle dobi, a ovaj učinak je uglavnom provodi preko konzervativne ideologije.
Sekundarna analiza dijela skupa podataka u Americi potvrdila je prediktivni utjecaj loših apstraktnih vještina rasuđivanja kroz anti-homoseksualne predrasude, odnos na koji djelomično imaju utjecaj oba – autoritarnost i niske razine među-grupnih kontakata. Sve analize se kontroliraju za obrazovanje i socioekonomski status.
Naši rezultati ukazuju na to da kognitivne sposobnosti imaju ključnu ulogu, iako se podcjenjuje uloga u predrasudama. Stoga, preporučamo pojačani fokus na kognitivne sposobnosti u istraživanju o predrasudama i boljoj integraciji kognitivne sposobnosti u modelima predrasuda.

Print pagePDF pageEmail page

Komentari

komentari