Kabinet za rad s potencijalno darovitom djecom

Kabinet za rad s potencijalno darovitom djecom

Objavio:

Dječji vrtić Zlatni Cekin

Djecji vrtic CEKIN provodi Program za potencijalno darovitu djecu, koji je verificiran od strane MZOŠ od 2006. godine, a vodi ga psihologinja Vesna Jerkovic. Pred kraj 2012. dodatnu edukaciju za rad s darovitom djecom završila je i Montessori odgojiteljica Sanja Pavic, pod vodstvom Jasne Cvetkovic Lay, psihologinje i obrazovnog specijalista za darovitost, te je opremljen novi Kabinet za rad s darovitom djecom s mnoštvom novih didaktickih materijala namijenjenih poticanju logickog i stvaralackog mišljenja, kreativnosti i istraživackih aktivnosti intelektualno darovite djece. Kako bismo rad s darovitom djecom proširili i na djecu koja ne pohadaju naš vrtic, planira se pri vrticu pokretanje Igraonice za darovitu djecu.

Što je darovitost?

Darovitost je sklop urodenih osobina i sposobnosti koje osobi koja ih posjeduje omogucuje da u jednom ili više podrucja postiže znacajno iznadprosjecne rezultate.
Darovito ponašanje pokazuje interakciju tri osnovne skupine ljudskih osobina: natprosjecne opce ili specificne sposobnosti, visoke usmjerenosti na zadatak i visokog stupnja kreativnosti, te primjenu te kombinacije osobina u nekom vrijednom podrucju ljudske aktivnosti.
Vec u predškolskoj dobi moguce je prepoznati djetetove visoke intelektualne potencijale, a zatim ih njegovati obogacivanjem odgojno-obrazovnog rada. Darovito dijete predškolskog uzrasta ima neke posebne potrebe u odgoju i obrazovanju:
- potreba za interakcijom s vršnjacima prema kronološkoj dobi,
- potreba za interakcijom s vršnjacima prema intelektualnoj dobi,
- potreba za neovisnošcu u ucenju i izazovom,
- potreba za obogacivanjem i proširivanjem obrazovanja.

Pozivamo roditelje da se za sva moguca pitanja i informacije vezane uz rad s darovitom djecom obrate psihologu u Zlatnom cekinu, osobno, telefonom (035 465 408) ili e-mailom (zlatnicekinvesna@gmail.com)


Ostavite odgovor

Content and site protected by Cloudsafe365